Överlåtelsebesiktning i Stockholm – en garanti för trygghet

Med korrekt överlåtelsebesiktning i Stockholm kan alla parter känna sig trygga i fastighetsaffären. Detta är ett viktigt steg innan kontraktet skrivs under.

Att köpa eller sälja en fastighet innebär en stor investering och det är av yttersta vikt att veta vad man ger sig in på. En överlåtelsebesiktning i Stockholm utförs för att man ska kunna veta i vilket skick den aktuella fastigheten är i och att inga dolda fel eller brister föreligger.

Undersökningen innebär en noggrann genomgång av fastighetens alla delar – från fasad och tak till källare och våtrum. Certifierade besiktningsmän med gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen går igenom varje hörn och varje golvbräda med falkögon. Denna kontroll måste genomföras av professionella besiktningsmän och kan förhindra oväntade kostnader och problem.

Överlåtelsebesiktning i Stockholm – steg för steg

För att genomföra en överlåtelsebesiktning i Stockholm börjar besiktningsmannen att samla in information om fastigheten. Dokumentation som bygglov, ritningar och tidigare inspektioner granskas för att se om det finns några kända problem eller risker. Nästa steg är den fysiska inspektionen av fastigheten. Här upptäcker man eventuella fel som måste åtgärdas.

Genom att använda moderna verktyg och mätmetoder kan besiktningsmannen identifiera problem som inte är uppenbara för det otränade ögat. Efter inspektionen sammanställs en detaljerad rapport som beskriver fastighetens skick och vilka åtgärder som rekommenderas. Tack vare överlåtelsebesiktning i Stockholm kan köparen göra ett mer välgrundat beslut, och potentiella problem kan lösas innan affären går i lås.

28 Jun 2024