Är ditt golv möjligt att rädda?

Tidens anda är i många fall skrämmande sett till hur vi förbrukar saker och ting. Det handlar till mångt och mycket om att vi sliter- och slänger, köper billigt och kastar bort så fort föremålet i fråga gått sönder. Borta är tiden då vi förlitade oss på ren kvalitet och då vi gav oss på att reparera saker och ting snarare än att ersätta dem med nya. Det är synd sett ur fler än ett avseende. Vi har inte råd att fortsätta denna konsumtion och vi måste börja se till andra alternativ – annars kommer vi att ge framtida generationer enorma problem; miljön tar nämligen väldigt stor skada av våra nuvarande, frikostiga livsstilar.

Dessutom: att reparera, restaurera och bevara är i många fall betydligt roligare och i de flesta fall så blir effekten av dessa procedurer också avsevärt mycket bättre. Vi ger ett typiskt exempel – hämtat från många hushåll i verklighetens Stockholm.

Som alla vet så har Stockholm en glödande bostadsmarknad där bostäder ständigt byter ägare; man har en massiv inflyttning och man har extremt många som byter bostäder inom staden. Gemensamt mellan alla dessa nya hus- och lägenhetsägare är att man söker förändringen och vill sätta sin egen prägel på bostaden. Något som är naturligt – men felet man gör är att man river ut fungerande saker. Ett talande exempel är det område man sätter sina fötter på i  form av golvet.

Många vet att ett nytt, fräscht golv verkligen kan höja ett boende rent estetiskt. Helt rätt också; golvet sätter i många fall standarden för hur det övriga boendet upplevs. Men: det behöver inte vara nytt! Golvet behöver inte bytas för att det ska upplevas som nytt och ge boendet den där fräschören vi talade om. Nej, i många fall så är räddningen bara ett samtal bort – ett samtal som går till ett företag verksamt inom golvslipning i Stockholm.

Billigare att genomföra en golvslipning

Ett golv som ser matt och tråkigt ut behöver ofta bara en golvslipning för att det ska se som nytt ut. Dessutom – och här återkopplar vi till Stockholm och den massiva flyttruljansen där – så är en golvslipning ganska perfekt att göra i samband med en flytt; detta av den enkla anledningen att du ännu inte fått möblerna på plats och att företaget du anlitat kan jobba mer effektivt.

Priset är en annan talande punkt i sammanhanget. En golvslipning är mycket billigare att göra än vad kostnaden för att lägga ett nytt golv är. I många fall handlar det om väldigt, väldigt vackra trägolv – med lång historia – som folk river ut coh ersätter med trista klick- eller laminatgolv.

Här kan man verkligen tänka ett steg längre och dels tjäna pengar, dels så ett vackrare hem och dels slå ett slag för miljön. Att golvet ser slitet ut innebär i de flesta fall inte att det är bortom räddning; en golvslipning tar fram skönheten igen.

14 Sep 2017