Bergsprängning i Stockholm bör utföras av experter

Det sker en och annan bergsprängning i Stockholm när det ska byggas nytt. Det säger sig självt att det endast ska vara experter som utför sådant arbete.

Att spränga berg är en ansvarsfylld uppgift som inte vem som helst kan ta sig an. Vid en sprängning är det lätt hänt att det flyger omkring små stenar. I värsta fall kan en och annan riktigt stor sten ta sats och kasta sig iväg dit den helst inte ska vara. Men det går att förhindra att det sker.

En sprängning får inte förekomma om det inte är inlagt i detaljplanen att så kan ske. Det går alltså inte att komma på en idé och sätta fart. Att spränga berg förekommer ofta vid byggen då marken runt omkring behöver plattas till lite. Andra scenarion är när det är dags att bredda eller bygga en ny väg.

Bergsprängning i Stockholm utvecklar enorm kraft som ger stora stötvågor

När man tar sig an en bergsprängning i Stockholm behöver man först och främst borra lite hål i berget. Dessa laddas sedan med dynamit eller annat sprängmedel. Området runt borrhålet kommer att krossas när sprängningen sker. Det sker med kraften som som finns i sprängmedlet.

Vid en sprängning av berg kan det också bildas sprickor i berg och mark i området. Det beror på att det uppstår en stötvåg av all den kraft som skjuts iväg. När det sker fortplantar sig vågen genom det materialet man har borrat och lagt in sprängmassor i.

2 May 2023