Brandtätning kan rädda liv

Brandtätning är ett ypperligt exempel på ett passivt brandskydd som kan rädda liv. Ser man till en byggnad så tänker sig många en helhet. Det är en helhet, men det handlar också om att denna skapas av en massa mindre beståndsdelar. Ur ett brandskyddsperspektiv är det viktigt att samtliga av dessa länkar blir starka och att det i sin tur leder till en kedja som håller i händelse av en brand.

Brandtätning fungerar exakt på detta sätt. Genom att använda brandtätning i väggar, bjälklag och exempelvis kablar, rör och ledningar kan man isolera en brand till ett enda område snarare än att se att den sprids snabbt mellan de olika rum, våningar och områden inne i en byggnad.

Brandtätning förhindrar kollaps

Här kan exempelvis brandtätning också skapa säkra vägar ut genom en byggnad och leda till en tryggare evakuering. En annan fördel med brandtätning är att den även bidrar till att en byggnads konstruktion kan bibehållas.

Risken för att den ska kollapsa minskar på ett radikalt sätt genom att delar av den brandtätas i samband med byggnationen. Man kan även, baserat på det senare, gå in i äldre och befintliga byggnader och genomföra en brandtätning och det är värt att fundera på - oavsett om du är privatperson, fastighetsägare eller exempelvis företagsledare.

Hur ser det ut hemma hos dig?

Det sker olyckor och även om de flesta av oss - tack och lov - går genom livet utan att vara inblandad i en brand så måste man vara medveten om att risken finns - och att man kan vidta åtgärder för att minska konsekvenserna en brand för med sig. Brandtätning är, tillsammans med en brandskyddsmålning, två exempel på hur man kan göra just detta.

Andra viktiga saker att tänka på gällande brandskydd är mer givna. Där kan exempelvis brandvarnare, nödutgångar - och anvisningar till dessa - samt brandsläckare, brandfiltar och rökluckor göra en enorm skillnad vid skarpt läge. Hur ser det ut på din arbetsplats? Hur ser det ut i ditt hem? Rådet är att du kontaktar en firma inom brandskydd för rådgivning och ser över vilka eventuella svagheter som finns - och åtgärdar dessa direkt.

12 Apr 2023