Därför bör du renovera din trappa inomhus istället för att byta ut den

Bygga nytt eller renovera? Frågan uppstår ofta för de som bor i villa. Därför bör du renovera din trappa inomhus istället för att byta ut den. 

Är trappan sliten, ful eller har enstaka steg som behöver renoveras? Genom att renovera den kan hela utseende totalt ändras. Behöver den ny funktion är det däremot en ny trappa som behövs. 

Ekonomin

Den största orsaken att renovera är prisläget. Det är överlag dyrare att bygga nytt än renovera. Detta även om trappan helt ska byta utseende och material. Men självklart är det inte alltid billigare med renoveringsalternativet. Bästa sättet är att fråga företag som specialiserat sig mot att bygga och renovera trappor för att få offert på de olika alternativen.

Du kan göra delar själv

Det är betydligt enklare att genomföra en trapprenovering på egen hand mot att byta ut hela trappan. Följ instruktioner som kan hämtas hos större byggföretag. Genom att göra stora delar själv går det även att spara en hel del på projektet. 

Små insatser kan göra stora skillnader

Att måla om, byta ledstång eller putsa upp kan räcka långt. Insatser som inte är svåra att utföra och som kan lyfta trappans utseende rejält. 

Generellt kan detaljer och estetik ändras utan större insatser. Är det funktion eller säkerhet som behöver förbättras kan detta till viss del ske med renovering men i vissa fall krävs istället en ny trappa. 

Se över hela behovet

Om du planerar en trapprenovering bör du börja med att syna hela trappan noggrant. Finns det skador som behöver lagas, hål som ska spacklas eller lösa delar som ska bytas ut? Börja aldrig med att måla om förrän du kontrollerat eventuella skador och annat som kan behöva åtgärdas. Om du börjar måla för tidigt är risken att du målar över dessa skador som därmed kan bli ännu värre innan de upptäcks senare. 

Då är det bättre med ny trappa

När du vill ändra planlösningen

Önskar du ändra planlösningen i hemmet eller att trappan ska fylla ny funktion? Då är det bättre att bygga en ny trappa. Kostnaden blir generellt högre men man får då även helt nya funktioner. 

När nuvarande trappa är i allt för dålig kvalité

Det är sällan som trappor inomhus blir i så dålig kvalité att de inte kan renoveras. Men det förekommer. Är konstruktionen för svag eller till och med farlig kan ny konstruktion krävas.

2 Jan 2020