Det innebär totalentreprenad

Ska du bygga nytt hus i Stockholm? Med de nuvaranade priserna på hus, tomter och fastigheter i Stockholm, kan det under vissa omständigheter bli en mer ekonomisk affär att bygga nytt i stället för att köpa ett befintligt hus. Om du redan äger en tomt, eller kan komma över en tomt till ett mycket bra pris, då lönar det sig absolut att bygga nytt istället för att köpa ett hus som redan är byggt. Bygger du huset själv kan du bestämma över hela byggnaden själv och bygga med material som har hög kvalitet och högt värde för eftervärlden. När du väl har bestämt dig för hur du ska göra, är det mycket viktigt vilket företag som får bygga ditt hus. Här är det många företag som slåss om att få uppdraget att bygga ett helt nytt hus. Men hur ska du välja? Vad är viktigt när man väljer byggföretag? Är det priset, är det hantverkarna eller vad är det som är viktigt?

Det betyder delentreprenad

Ska du välja ett byggföretag som erbjuder delentreprenad? Eller är det bättre med en totalentreprenad? Vad innebär de olika skilnaderna praktiskt? Den största skilllnaden mellan de två är att i en delentreprenad kommer de olika hantverkarna och gör endast sin del av bygget. Då måste du, som anlitar dem, göra ett arbetschema som de följer och det innebär att det är du som är byggherre. Det är du som planerar arbetet, du som bestämmer i vilken ordning som de olika hantverkarna ska komma och fullfölja sin del i arbetet. Det mesta planeringsarbetet görs då av dig. Du måste också följa upp varje del noggrant så att hantverkarna fullföljer sin del i arbetet in i minsta detalj.

Det innebär totalentreprenad

Bestämmer du dig i stället för totalentreprenad, innebär det att ett byggföretag tar hela ansvaret för bygget. De ser själva till så att hantverkarna infinner sig för att utföra sin del av bygget. Du behöver inte planera arbetet, utan de ser till att planera det, och håller dig i stället informerade om hur bygget går. De informerar dig om det är så att du bör välja material, färger och olika alternativ i bygget. Priset blir något högre om du väljer ett byggföretag med totalentreprenad, men då slipper du oroa dig över bygget och kan släppa ansvaret till dem. På samma sätt slipper du hålla kontakten med olika hantverkare. Det vet man ju hur det kan vara, ena dagen svarar de i telefon, andra dagen är de som uppslukade av jorden.

26 Jun 2019