Få byggråd av en geotekniker

Det är nödvändigt att skickliga geotekniker undersöker marken du vill bygga hus på. Du kan också få hjälp med själva byggnadskonstruktionen av dessa experter.

Det är stora investeringar och risker det handlar om vid ett husbygge. Du har mycket att ta hänsyn till såväl när det gäller placeringen som konstruktionen. Ett hyreshus ska hålla sig intakt i många år och det ska också självklart stå stadigt på en stabil grund.

Det är inte tillräckligt att inspektera tomten och besluta att ett hus ska byggas där. Det gäller att erfarna och skickliga geotekniker tar reda på vad som döljer sig under markytan. Det kan vara fornlämningar, hålor och schakt, olika sorters berggrund och jordarter, och det krävs dokumentation av detta för att kunna få en riktig bedömning.

Geotekniker som är fysikexperter

Det är ibland fråga om byggfysik, hur en konstruktion ska utföras för att bäst tjäna sitt syfte. Geotekniker tar gärna datorn till hjälp när det gäller avancerade beräkningar. De kan ge goda råd och tips på hur du ska gå tillväga. Ett företag som till exempel Sitowise kan erbjuda dig helhetslösningar som är ganska avancerade.

När frågor om dränering, grundvatten och liknande är besvarade och man har konstaterat att jorden inte innehåller föroreningar som är miljöfarliga, kan konstruktionsarbetet ta fart på allvar. Det är bra att geotekniker kan svara på det mesta och vara behjälpliga under hela processen. Då kan du som byggherre vara trygg med att få ett hus som står stadigt i alla väder under lång tid framåt.

17 Jun 2023