Fönsterrenovering Stockholm - ett bättre alternativ

Underhållet av fastigheter är det som gör skillnad i det långa loppet. Genom att hela tiden ta investeringar i underhåll så slipper man akuta kostnader och skador som kräver stora pengar för att åtgärda. Tekniskt underhåll och en stabil partner inom detta är eftersträvansvärt för alla fastighetsägare och BRF:er i Stockholm. Tyvärr ser man dock att många företag inom förvaltning tar genvägar i dessa frågor. Något som kan bli dyrt i slutändan.

Ett exempel på detta gäller fönsterrenovering i Stockholm snarare än att investera i nya fönster. För många är det enklare att välja det senare alternativet - trots att en fönsterrenovering i Stockholm är smidigare, ger samma effekt och, framförallt, sker till en bråkdel av kostnaden. Att renovera fönster i Stockholm är ett förbisett alternativ som många tänker sig är exkluderat endast till villaägare.

Fördelar med att renovera fönster i Stockholm

Faktum är att många fastighetsägare, företag och BRF:er skulle spara enorma pengar bara genom att utreda möjligheterna kring detta. Både för stunden och på längre sikt. I samband med att en fönsterrenovering äger rum så kan man nämligen också idag passa på att byta ut glasen och sätta dit nya sådana som har ett lägre U-värde.

Rent konkret så innebär detta byte att fönstren isolerar bättre - de når samma nivåer som moderna fönster - och att varm luft stannar inomhus medan kall luft hålls kvar på utsidan. Genom detta sänker man kostnaderna för uppvärmning och energi - samtidigt som man också ger en bättre inomhusmiljö.

Många tänker sig att en fönsterrenovering i Stockholm enbart handlar om att skapa en snyggare fasad, men så är alltså inte fallet: det handlar lika mycket om funktion som estetik och det är också därför det första steget alltid bör vara att utreda vilka möjligheter som finns. De fönster som sitter på era fastigheter kan bli som nya igen - och detta till väldigt låga kostnader.

17 Nov 2022