Golvvärme under ett trägolv?

Att stiga ur sängen och sätta ned fötterna på ett varm och skönt golv är rena drömmen för de flesta. Det sägs att en bra morgon ger en bra dag och om man tänker sig motsatta scenariot - ett iskallt golv - så är det förmodligen ett större antal dagar som gått till spillo helt i onödan. Idag väljer många att installera golvvärme i valda rum i sina hem.

Det är bra - golvvärme ger det där lilla extra och då dagens produkter dessutom är säkrare och mer energisnåla så finns det definitivt ett värde i att installera den lösningen och därigenom få en lite högre livskvalitet.

De flesta väljer golvvärme i badrummet, i köket och/eller i hallen. Tre områden där golven ser lite annorlunda ut och det leder oss till frågan om hur golvvärme fungera vid olika typer av golv. Hur blir effekten om man jämför klinker och trägolv, och - är det ens möjligt att lägga ett trägolv över golvvärme? Det är det, men man bör tänka på några saker innan.

Anlita alltid en elektriker och ta hjälp av en golvläggare

Golvvärme går antingen att installera som vattenburen eller som elektrisk. Vid båda dessa ska man se till att kontakta en fackman för själva installationen. Det viktigaste är att man når en jämn temperatur över hela golvet och det är något som är svårt att nå om man aldrig installerat golvvärme förut. Det gäller för vattenburen.

Ska du däremot installera elektrisk golvvärme till ditt kök i Stockholm så har du faktiskt inga alternativ än att ta hjälp: där måste installationen utföras av en behörig elektriker. Dels så handlar nödvändigheten av en behörig elektriker om det uppenbara - el är livsfarligt och felhantering kan leda till döden. Dels så finns det också en fara i att golvet blir överhettat och fattar eld om installationen skett på ett undermåligt, icke-fackmannamässigt sätt. En behörig elektriker är alltså en absolut nödvändighet.

Nästa steg är att anlita en golvläggare. Där finns det inga krav på att du måste, men vi tycker ändå att du bör göra det. Om inte annat för ren konsultation kring materialval. Vissa trägolv fungerar bättre än andra. Rent generellt så är ett tunnare golv att föredra i kombination med golvvärme än vad ett tjockare, mer massivt sådant är. Inga regler utan undantag dock: vissa tunna trägolv är även de sämre val.

Man måste komma ihåg att trä är ett levande material som krymper eller växer beroende på luftfuktighet och temperatur. Värmen kan leda till att golvet drar ihop sig och att sprickor uppstår. Många väljer därför att lägga golven flytande då man talar om att golvvärme önskas. Ett flytande golv har sina fogar mot väggen och det gör det mer rörligt åt alla håll och kanter. Vidare så är en ångspärr, som exempel, något som nästan alltid behöver sättas in i samband med kombinationen trägolv/golvvärme.

Det fungerar - men kräver mer omtanke

Vill du ha golvvärme och trägolv så fungerar det. Förvisso finns det mer att tänka på än vid ett klinkersgolv som leder värme mycket bättre - men sker installationen av en behörig elektriker och golvet läggs av en golvläggare så kommer du att få god nytta av din investering och välkomnas av ett skönt, uppvärmt golv varje dag.

Här finns en elfirma i Stockholm du kan vända dig till.

15 Jun 2018