Hur hygieniskt är gymgolvet egentligen?

Att träna är att svettas. Det är härligt att ta ut sig så pass mycket att man lägger sig raklång på golvet, kippar efter andan och känner att pulsen så sakteliga börjar nå en mer normal nivå. Att träna kan förvandlas till ett vardagligt gift som man inte kan klara sig utan - men faktum dock är dock att man även kan bli sjuk av att träna. Här tänker vi inte på att man inte ska träna om man känner sig hängig och därmed riskera att bli ännu sjukare. Det vi menar är att många lokaler - gym, sporthallar och träningsanläggningar - har brister i sin hygien och där man inte sköter städning på det sätt man som kund förväntar sig. Det är naturligt att bakterier trivs i dylika miljöer; det är ofta varmt, lite fuktigt och svett och annat är en naturlig del av träningen - men i och med detta så krävs det också att både ägare och kunder tar sitt ansvar. Man ska inte behöva lägga sig på ett sportgolv och därigenom riskera att bli sjuk. Träning handlar till mångt och mycket om att kunna hålla sig frisk. Undermålig hygien motverkar definitivt sitt syfte. Tips för bättre hygien Vi tänkte rada upp några tips som både ägare till ett gym och gästerna på ett sådant förhoppningsvis kan ta till sig:

  • Bättre sportgolv. Det här gäller egentligen alla typer av idrottsanläggningar - och: det är en delikat fråga. Ett sportgolv ska dels vara skonsamt och sviktande så att man inte riskerar att skada sig under sitt utövande. Äldre sportgolv och de gamla modellerna kunde bidra till exempelvis förslitningsskador och andra allvarliga skador. Nya sportgolv är dels väldigt förlåtande, dels så fyller de sitt syfte i att de ger fäste, är lagom sviktande och behagliga att springa/hoppa på och dels - här kommer vår hygieniska poäng - så är de lätta att städa. Damm och smuts fastnar inte lika lätt och om svett hamnar på ytan så är det lätt att torka bort. Mer info på http://www.sportgolv.biz.
  • Eget ansvar: Allvarligt talat: hur svårt kan det vara att byta kläder efter varje pass? Folk som kommer med svettiga kläder luktar och sprider bakterier med vinden. Lägger du dig på en bänk så kommer denna att bli kontaminerad med din odör, din svett och en massa baciller. Se till att ha med en handduk, se till att torka av de saker du kommit i kontakt med och se till att sköta din egen hygien. Man behöver inte klä upp sig för att gå på gym, men man kan åtminstone vara hel och ren inför ett pass.
  • Ventilation och städning. En stor bov i dramat handlar om att luften står stilla. Det påverkar både träningsresultat och miljö sett till att man exponeras för sjukdomar. Ser man över - och uppdaterar - sin ventilation så har man också vunnit mycket. Detsamma gäller de uppenbara: städningen. Hur ofta städas gymmet, vilka ytor fokuserar man på, hur ser rutinerna ut hos personalen? I många fall krävs det mer städning och betydligt grundligare sådan. Att pliktskyldigt moppa golvet någon gång per dag räcker inte.
28 Sep 2018