Injektering – att täta betong

Problem med sprickor och otätheter i betong kan lösas genom injektering av att lämpligt tätningsmaterial. Det finns företag som specialiserat sig på det.

För den som inte är insatt i byggandets ädla konst i allmänhet och byggande med betong i synnerhet, är det lätt att tro att just betong är ett problemfritt material. Man kanske tänker sig att när väl armeringen satts på plats, betongen gjutits och allt fått härda, så är resultatet lika stabilt som berggrunden.

Men berggrunden kan få sprickor. Och det kan betong också. Om man dessutom inte riktigt lyckats att få fogarna i betongen riktigt täta så ökar det på problemen. Fukt kan tränga in och förvärra ytterligare, särskilt om det fryser på. Då tillkommer nämligen en sprängverkan på grund av krafterna från isen.

Injektering med polyuretan eller epoxi

Det kan också uppstå problem i samband med att man gjuter en ny betongplatta på ett gammalt, slitet betonggolv. Sammanbindningen mellan den nya plattan och det gamla golvet blir aldrig riktigt perfekt. Det kan bli ett glapp som gör att ljudet av till exempel truckar som kör på golvet förstärks. Resultatet blir ett arbetsmiljöproblem.

Kan man göra något åt den här typen av problem med betong då? Ja, det finns företag som specialiserat sig på att lösa sådana här situationer. De fixar tätning och sprickförsegling genom en metod som kallas injektering. Man sprutar helt enkelt in ett tätningsmaterial såsom epoxi eller polyuretan. Eller ja, så enkelt är det kanske inte. Det är därför det finns specialister.

1 May 2023