Kontrollansvarig Stockholm - tips och råd

Om du står inför att bygga nytt, bygga till en genomföra någon typ av större renovering som kräver ett bygglov så är det också troligt att du kommer att behöva anlita en kontrollansvarig i Stockholm. En kontrollansvarig som måste ha en oberoende ställning och som fungerar som en slags länk mellan dig som byggherre och Byggnadsnämnden. Ännu en utgift att addera till budgeten du satt upp? Ja, en kontrollansvarig bär en kostnad - men det är pengar som ska ses som en investering.

För att förklara detta så måste man också se till de fördelar som en kontrollansvarig i Stockholm för med sig. Som byggherre så har du ett ansvar i att ditt bygge sker i enlighet med de lagar och regler som finns - och att exempelvis ingen gör sig illa i samband med att projektet fortlöper. Det kan vara svårt att hålla reda på allt. Hur vet du exempelvis att företaget du anlitar inte tar några genvägar och bygger på ett sätt som kan visa sig vara fusk?

Fördelar med en kontrollansvarig i Stockholm

Genom att du har en sakkunnig kontrollansvarig så minimeras riskerna för detta. En av de uppgifter som en kontrollansvarig i Stockholm har är nämligen att upprätta en kontrollplan. Denna måste följas av entreprenören och att detta också sker är något som din KA kollar upp genom besök - både anmälda och oanmälda.

Utöver detta så deltar en kontrollansvarig i Stockholm även vid tekniska byggråd med Byggnadsnämnden samt lämnar ett utlåtande i samband med att slutbesiktningen sker. Det handlar om en person som du kommer att ha en enorm nytta av. Din KA kommer att vara en person som säkerställer en kvalitativ byggnation och samtidigt också vara ett välbehövligt bollplank för dig under tiden projekten sker.

23 Sep 2022