Linjemålning finns överallt

Med hjälp av linjemålning kan du begränsa ett område, bjuda in till lek eller framföra budskap, utan skyltar eller plakat som tar plats. Smidigt och tydligt.

Det finns vissa saker i samhället som du kanske inte tänker på. De bara finns. De vita strecken på vägen är en sådan sak som de flesta inte reflekterar över. De bara finns. Likadant med cykelsymbolen på cykelbanan och andra linjer du dagligen ser i trafiken. Men som med allt annat är det någon som behöver beställa linjerna och utföra linjemålning.

Linjemålning behöver inte bara vara mittlinjer och streck på vägen, det kan även finnas på lekplatser, bollplaner och parkeringsplatser. Med hjälp av linjer markeras områden på ett tydligt och pedagogiskt vis, som alla förstår. Eftersom människor är vana vid markeringar på marken uppmärksammas de snabbt.

Linjemålning ger tydlighet

På lekplatser och bollplaner är det viktigt med tydlig avgränsning, och barn förstår och uppskattar tydligheten som en rejäl linje ger. Det är även smidigt med symboler för de som inte kan läsa. Innanför linjen spelar du boll, här parkerar du din cykel och där borta kan du hoppa hage. Det blir både tydligt och intuitivt för barnen.

På skolgårdar används linjemålning ofta, just för att det är så tydligt men inte tar någon plats. Idag finns många olika tekniker och färger att välja mellan, så det är egentligen bara din fantasi som sätter gränser. Kanske behöver bostadsrättsföreningens lekplats fräschas upp? Då kan professionell linjemålning vara ett steg på vägen för att skapa en inspirerande och lekfull miljö.

10 Dec 2022