Många större projekt i Stockholm

Att Stockholm kallas för Europas snabbast växande stad är inte någon slump och detta kan förklaras av att det dagligen flyttar in ungefär tre stycken fulla busslaster med människor till staden. Det här gör att Stockholm även måste växa till ytan och att man måste bygga fler bostäder så att alla nya invånare har någonstans att bo; något som man hittills haft stora problem med att göra och som också är förklaringen till att man idag ser att priserna för bostäder ligger på den närmast absurda nivå som man de i dagsläget gör.

Det som dock sker just nu är att man försöker bygga ikapp och att detta inte bara gäller bostäder. Nej, Stockholm bygger nya sjukhus, nya gallerior, nya affärer, nya tunnelbaneuppgångar och andra saker som ska matcha det behov som ett större antal invånare för med sig och gemensamt för dessa projekt är att man vid dessa behöver använda sig av flera olika entreprenörer och att det här därigenom gör att hela byggbranschen i Stockholm nu lever upp och blomstrar.

Allt ifrån företag som erbjuder byggnadsställningar till företag som målar, snickrar och som sysslar med armering har i dagens Stockholm fullt upp och om man ser till just byggnadsställningar och företag som erbjuder sådana så blir skillnaden mot förr väldigt påtaglig. Byggnadsställningar är nämligen något som behövs vid nästan samtliga projekt och som fyller en stor funktion – både sett ur ett säkerhetsperspektiv och sett till hur de effektiviserar jobben. Och – under den tid på nittiotalet då man inte byggde så mycket och då Sverige hade en lågkonjunktur så drabbades således även företag som erbjöd dessa byggnadsställningar och detta oavsett om man gjorde det i Stockholm eller någon annan stad i Sverige.

Kort sagt; skillnaden för hela branschen är stor och detta särskilt om man ser till Stockholm. Framtiden ser även den väldigt ljus ut för företag inom byggbranschen i Stockholm. Så länge inflyttningen sker i samma rasande takt så kommer bostäder att behövas och det finns ingenting som tyder på att Stockholm i framtiden kommer att förlora sin attraktionskraft; det är snarare tvärtom.

Privatpersoner behöver byggnadsställningar

Om vi här fortsätter med byggnadsställningar och behovet av dessa i Stockholm så är det inte bara exkluderat till de större byggena och projekten. Nej, även många husägare är i behov att att hyra sådana vid exempelvis takbyten, målarjobb eller annat som sker från hög höjd. Stockholm har en kraftig trend gällande renoveringar och nybyggnationer även på en civil nivå och det innebär att företag som erbjuder sina byggnadsställningar även där har en stor marknad att ta del av.

Det som man kan tipsa om gällande detta är att man som kund kontaktar flera av dessa företag då skillnaden i pris är oerhört stor. I vissa fall kan det röra sig om så mycket som 30.000 kronor och ser man den summan så förstår man också vikten av att göra en liten undersökning innan man bestämmer sig. Läs mer om när byggnadsställningar är nödvändiga här: www.byggnadsställningar.net

13 Jan 2023