Målare i Nacka förbättrar husfasaden

Om färgen på din villas husfasad börjar flagna av, får du inga sympatier från dina grannar. Se till att en målare i Nacka får tillbaka sitt anseende.

Vid den senaste kvartersfesten antydde två grannar att de var besvikna på ditt sätt att sköta ditt hus. “Fasaden på ditt hus ser eländig ut och börjar tappa färgen”, påstår en av grannarna. "Det betraktar jag som mitt problem som du inte behöver lägga dig i”, svarar du irriterat. “Om vi får ett kråkslott som granne kan alla husen i kvarteret tappa i värde”, får du till svar.

“Har du något förslag till vad jag ska göra?”, frågar du grannen för att bli lite konstruktiv. “Du kan börja med att låta en målerifirma inspektera huset för att konstatera vad som behöver göras på huset”, svarar grannen. “Jag kan tänka mig att du har brädor på huset som är ruttna, eftersom de är dåligt underhållna”.

Du tar upp konversationen i ditt familjeråd bestående av fru och barn. “Mitt förslag är att vi tar semestern för renovering av fasaden”, nämner du. Fru och barn visar inte alls någon entusiasm. För det första vill de åka på utlandssemester och för det andra har ingen målat något hus tidigare i sina liv.

Fasadrenovering med målare i Nacka

Du klarar inte att argumentera med familjen utan istället bestämmer du dig för att anlita målare i Nacka för att fixa fasaden. En målare kommer på besök och undersöker husfasaden grundligt. Precis som grannen påpekat finns det brädor som har ruttnat. “Vi kan byta ut brädorna och grundmåla dem och hela huset efter att vi skrapat gammal färg, spacklat och slipat”, föreslår målaren.

Efter en vecka får du en offert på måleriarbetet. Kostnaden för arbetet ger rätt till rot-avdrag och slutsumman på offerten blir överkomlig. Med offerten följer också en detaljerad beskrivning av vad målerifirman tänker göra med fasaden. Dessutom lämnar de en tidsplan för arbetet.

Du accepterar offerten och det första som firman gör är att sätta upp arbetsställningar runt huset. Några dagar därefter åker familjen iväg på semesterresa. Målarna klarar sig själv utan övervakning från din sida.

5 Oct 2023