Marksanering görs när marken är förorenad

Marksanering är ett resultat av tidigare verksamhet som varit miljöfarlig. Ibland har dessa verksamheter lämnat efter sig en miljö som är rent hälsovådlig.

När man ska ta itu med att sanera mark krävs det att man har gott om erfarenhet och hanterar ärendet med omsorg. En förorening kan börja läcka ut så fort man rör i marken och då gäller det att man vet hur man tar hand om avfallet. Det grävs upp och dumpas därefter på en lämplig plats.

De massor som man gräver bort hanteras sedan på bästa sätt genom att man dumpar dem på ett ställe där man specialiserat sig på att ta hand om miljöfarligt avfall. På så sätt gör det minst skada på vår jord. Att bara släppa ut det i naturen gjorde man förr när man inte visste bättre.

Marksanering är en sak för specialister

Det är viktigt att du vänder dig till specialister på marksanering om du tror att du har en mark som kan vara förorenad på något sätt. Då blir det noggranna mätningar av marken och sedan lägger man upp en åtgärdsplan. Det finns en hel del olika sätt att sanera en förorenad mark på.

En biologisk saneringsmetod innebär att man använder sig av svampar och bakterier som finns naturligt i marken. En fysikalisk metod som man kan använda är jordtvätt och en annan är luftning. Med kemiska metoder lakar man ur föroreningarna som finns och med termiska metoder värmer man upp de förorenade jordmassorna.

24 Mar 2023