Pålning ger rätt förutsättningar till alla konstruktioner

När du är i behov av att bygga en stabil grund på ett instabilt underlag är pålning lösningen för dig. Betongpålning skapar förutsättningarna för ditt bygge.

Det kommer inte som en chock för någon att inte alla underlag är lika stabila. Det kan vara långt till berggrunden och lager av jord ovanpå kan göra marken förrädisk. Jorden kommer dessutom i olika arter. Beroende på vilken jordart som finns i marken skapar det olika förutsättningar för vad som kan byggas uppe på den.

Det innebär att dina planer kan förstöras på grund av att rasrisken hindrar dig från att bygga ditt drömhus. När detta kommer till din kännedom kan det också verka alldeles hopplöst. Det finns ju inte så mycket vi kan göra åt jorden, men misströsta inte. Det finns en lösning på ditt problem.

Pålning ger stöd när marken är instabil

Pålning innebär att en påle borras eller slås ner i marken tills den når berggrunden eller hårdare jord. Det sker med så hög kraft att det via pålarna ger stöd till den konstruktion som ska byggas på marknivå. Genom att pålarna förankras i stadigare jord än den som ligger högre upp kan ditt bygge fortfarande genomföras.

Detta betyder att hus, järnvägar, broar och mycket mer kan byggas på platser där omständigheterna inte är optimala. Pålning kan därför efterfrågas av både företag och privatpersoner. Det innebär att dina byggdrömmar inte behöver skrotas bara för att marken inte är tillräckligt stabil. Istället är betongpålning ett möjligt alternativ för dig.

26 May 2022