Problem med era hissar?

Det finns några saker som kan försvåra vardagen om de inträffar. Någonting oväntat som gör att saker och ting tar längre tid, att man kanske kommer för sent och att hela dagen blir uppstressad. ett exempel på detta - och något som många personer i Stockholm upplever - gäller hissar som av någon anledning gått sönder. Visst, det är klart att hissar ibland går sönder och i synnerhet om det gäller hissar som används frekvent i olika fastigheter. 

“Har era hissar gått sönder? Varför inte ta trapporna då? En väldigt vanlig kommentar som är rent respektlös: vad ska de som är i verkligt behov av en hiss göra? äldre och handikappade behöver hissar för att klara vardagen“ 

Problemet ligger dock inte i att de går sönder - problemet ligger ofta i hur lång tid de tar att reparera. Många fastigheter i Stockholm vars hissar gått sönder kan tvingas vänta flertalet veckor innan hissarna åter tas i bruk. 

En vanlig reflektion kring detta: varför inte ta trapporna istället, det ger på köpet lite vardagsmotion? En slapp iakttagelse som kan besvaras med en motfråga: vad sker om man inte kan använda sina ben på ett normalt sätt? Ska handikappade och äldre personer tvingas till isolering i sina bostäder enbart för att de hissars om behövs i vardagen inte fungerar - och tar för lång tid att reparera? 

Hitta ett annat företag i Stockholm

Ett bra sätt att lösa problemet kan vara att över vilket företag som sköter om hissarna i sin fastighet och eventuellt byta ut detta mot ett annat. Om inte för att sätta lite press på det företag som sköter servicen. Vi tycker att vissa saker gällande hissar ska vara en självklarhet och om vi radar upp några av dessa här nedan så kan vi kanske ge en bättre bild av vad vi menar: 

  • Snabb service. En självklarhet. Går era hissar sönder så ska de lagas så fort som möjligt. Det ska inte handla om veckor innan någonting händer. Är så fallet - ja, då har ert företag förmodligen lite för många kunder och för få anställda i Stockholm. 
  • Tillgänglighet. I varje hiss ska ett nummer till er hissreparatör finnas. Viktigt är att denne kan svara - oavsett om det handlar om morgon, kväll eller helg. 
  • Regelbundet underhåll. Hissar går sönder och behöver repareras, men i många fall så kan man förhindra detta genom regelbundet underhåll. Anlitar ni ett företag som har detta som standard i sin verksamhet så kommer era hissar att hålla längre - och, det kommer att gå snabbare att reparera om de går sönder.

Fortsätt läsa här för mer information.

11 Feb 2018