Radon i Stockholm – mät halten!

Radon är en gas som varken syns eller luktar. När gasen sönderfaller kan radioaktiva ämnen bildas. Kontakta företag som är experter på radon i Stockholm.

Radon i för stora halter i din bostad är hälsovådligt och kan förorsaka cancer vid inandning. Många är bekanta med blåbetong. Det var ett byggmaterial som användes i mitten av 1900-talet. Sådana byggnader finns naturligtvis än idag och avger radon. Radon kan även finnas i mark eller i vatten.

Det finns vägar att sänka halten av radon i din bostad. Första steget är dock att göra en professionell mätning. Nästa steg är att du ser till att ha en ventilation som håller radonhalten under det gränsvärde som gäller. Radon i vatten tas bort med en central radonavskiljare i fastigheten. I kommunalt vatten har dock radon redan tagits bort vid vattenverket. Radon i mark tas bort med täta bottenplattor och rör.

Radon i Stockholm – mätning och åtgärder

Om du misstänker att halten av radon i din bostad är för hög ska du kontakta ett företag som känner till problemen med radon i Stockholm. Det vanliga är att en sådan mätning görs över en längre tidsperiod och alltid under vinterhalvåret.

Tänker du sälja din villa? Fastighetsmäklare brukar betona att det är viktigt att ha mätt radonhalten i huset du ska sälja. Speciellt om stommen i huset är byggd med blåbetong eller om det är känt att marken i bostadsområdet avger radongas. Gör mätningen i tid. En expert på radon i Stockholm ger förslag på åtgärder för sänka radonhalten.

20 Sep 2022