Så funkar totalentreprenad i Stockholm

Om du söker ett företag som kan sköta hela projektet när du ska bygga nytt eller bygga om i Stockholm behöver du en så kallad totalentreprenad. I en totalentreprenad ingår allt arbete med ett nybygge eller en renovering, alltså allt från planering, inköp av material, rådgivning, själva arbetet och arbetsledning. Förenklat kan man säga att du som husägare kan lämna över ansvaret till ett och samma företag för hela rubbet.

"Hos Kronofogden och Boverket kan du ta reda på om företaget du vill anlita för totalentreprenad har skulder och få ut värdefull information"

Istället för att ha kontakt med olika byggföretag som gör olika delar i ditt hem, till exempel en firma för snickerijobb, en elfirma och en annan som sköter ventilationen så sorteras allt in under en och samma aktör. Din roll blir då att hålla kontakt och samråda med den ansvarige för totalentreprenaden.

Håll koll på det här:

Du som ska bygga nytt eller renovera kommer då skriva på kontrakt med ETT företag. Det företaget, som alltså är totalentreprenören drar helhetsansvar och håller koll på projekteringen. Den ansvarige bedömer och beställer material, kollar hur många medarbetare som behövs för projektet och håller kontakt med eventuella underentreprenörer. En underentreprenör kan till exempel kunna vara en plåtslagare som ska fixa ditt tak eller en murare som ska ordna skorstenen. Utan totalentreprenad hade du fått sköta den kontakten själv. Det viktiga för dig är att ha koll på hur många parter som är inblandade i bygget och vad varje avtal innebär. Totalentreprenören skriver alltså avtal med underentreprenörer men du bör veta vad som ingår i dessa.

En spindel i nätet

Om du istället för totalentreprenad väljer att själv vara spindeln i nätet i ditt byggprojektet innebär det att du håller koll på flera olika byggfirmor och hantverkare. Det innebär också att du kan vara den som ska skaffa fram material och vara den som håller koll på flödet så att arbetet mellan olika yrkesgrupper flyter. En tidsplan med ett fungerande schema är viktigt för att nybygget eller renoveringen ska gå så effektivt framåt som möjligt. Om det inte finns en tidsplan riskerar bygget gå långsamt. Det blir också dyrt för dig som betalar om till exempel olika hantverkare måste stå och vänta på varandras moment, eller vänta in materialet som de ska bygga med. Med totalentreprenad är det istället dess ansvarige som sköter tidsplan och annat som krävs för att projektet ska flyta på i en bra takt.

Fördelar och nackdelar

En klar fördel med totalentreprenad är att du själv har mindre att hålla reda på, du lämnar över arbetsledning och lägger alltså ut det på en entreprenör som tar totalansvar. Därmed har du ett kontrakt med en part istället för flera. Där tjänar du in en hel del arbete. Men om du har otur och lägger ut jobbet på en totalentreprenad som inte fungerar riskerar du å andra sidan att få stor problem. Du har då skrivit kontrakt med en part som inte fungerar och du har gjort dig beroende av dess ledare.

Viktigt med vettiga försäkringar

Om den entreprenören skulle gå konkurs kan du förlora de pengar du investerat i ditt bygge. Det gäller att ha rätt försäkringar innan du anlitar en totalentreprenad. Hos myndigheterna Kronofogden och Boverket kan du ta reda på om det aktuella företaget du vill anlita för totalentreprenad har skulder och få annan värdefull information om firman. Läs mer här om företag som har totalentreprenad i Stockholm.

3 Apr 2019