Se upp med asbest under gamla mattor

Börjar det bli dags att renovera golven hemma? Ett varningens ord till dig som ska riva upp gamla mattor. Det kan finnas asbest i lagren under golvet! Här berättar vi om hur du på bästa sätt kan skydda dig.

Ohälsosamma golvlim

Under många gamla mattgolv döljer sig en hälsorisk i form av asbesthaltiga golvlim och i vissa fall innehåller även själva mattans bas asbest. När de väl ligger på plats på golvet behöver man inte oroa sig alls. Asbesten är bunden till golvet och påverkas inte av att det används normalt.

Det är när man börjar riva i materialet för att avlägsna det som det kan bli farligt. Genom mekanisk påverkan så kan små asbestpartiklar frigöras i luften och komma in i lungorna. Utsätts man upprepat för detta och i större mängd så riskerar man att utveckla olika former av cancer och även sjukdomen asbestos där lungorna får permanenta skador som liknar ärrvävnad och medför att man får nedsatt lungkapacitet.

Förekom fram till tidigt 1980-tal

Asbest i olika typer av byggmaterial förekom fram till tidigt på 1980-talet. Har du ytskikt som är av senare datum behöver du sällan oroa dig. Har du äldre material i ditt hus bör du vidta försiktighet när du ska riva ut gamla golv.

Om du ska anlita en golvläggare så kan det vara bra att låta personen komma ut och besikta ditt golv i förväg. De kan ofta svara på om du bör vara försiktig med rivningen.

Ska du ta hjälp även med att riva ut det gamla golvet kan du räkna med att det kan bli aningen dyrare om det konstateras att rummet innehåller asbetshaltiga material eftersom den som river måste använda skyddsutrustning.

Vad gör jag om jag har rivit ett asbestgolv utan skydd?

Den som inte arbetar dagligen med asbesthantering behöver sällan oroa sig. Att riva ett enstaka golv i ett sovrum eller liknande kommer inte att göra dig sjuk, men se till att du skyddar dig med ordentliga skyddskläder och munskydd om du ska riva i fler utrymmen. 

Det är för övrigt en bra idé även när man river material utan asbest. Att skydda kroppen mot dammpartiklar och smuts gör att du kommer att må bättre vid dagens slut oavsett vilket material det är du jobbar med.

Känner du dig orolig för att du ska ha utsatts för mycket asbest kan du givetvis vända dig till sjukvårdsrådgivningen så utvärderar de om du kan behöva komma in på någon form av undersökning.

17 Nov 2019