Sprinklersystem för att rädda liv

Sprinklersystem är till för att hejda en brand om det skulle börja pyra. Med hjälp av ett fiffigt system ökar vattnet i ledningarna samtidigt som larmet går.

Det är inte varje dag det börjar brinna, tack och lov. Men när det gör det är det bra om det finns ett system som kan hejda elden och kanske rädda människors liv. Ett sprinklersystem har den funktionen att det sätter igång ett larm till en larmcentral samtidigt som mer vatten släpps på i ledningarna.

När brandkåren kommer till platsen kan det innebära att det mesta förarbetet är gjort. Elden har begränsats tack vare sprinklersystemet och på så sätt har ingen människa kommit till skada. De brandmän som tagit sig till platsen kan då se till att elden inte sprider sig vidare och sedan släcka den helt och hållet.

Sprinklersystem är bra i alla lägen

De moderna sprinklersystem som finns idag är långt mycket bättre än de som fanns på marknaden för några tiotal år sedan. Alla fastighetsägare borde faktiskt byta till moderna sprinklersystem, åtminstone installera ett när det är dags att byta ut det gamla. Viktigast är i alla fall att de nybyggen som uppförs kommer ha dessa.

För att förstå hur ett sprinklersystem fungerar rent praktiskt kan man titta på ett sådant som används när det gäller att vattna stora gräsytor. Till exempel en golfbana. Då är det ett tryck på vattnet som tar sig ut via små hål. Samtidigt sprids vattnet med en pendlande rörelse från änden på ledningen.

6 Dec 2022