Stå stadigt

Se på dina skor uppmanas vi ibland, men titta också på ditt golv. Tål det kraven på hållfasthet, design och ergonomi. Är det lättstädat? Ett starkt och vackert golv gör jobbet roligare.

Allt sedan människan började gå på två ben har underlaget vi går på spelat roll. Med tiden har både materialen och även våra skor blivit bättre. Men fortfarande finns vita fläckar som behöver en översyn för att få rätt yta och lång hållbarhet. Det kan vara när en lokal får en ändrad funktion. En tidigare bilhall som blir kontor, ett gammalt missionshus som görs om till bostad eller en butik som blir äldreboende. Det är många saker som avgör vilket golv som passar bäst. Ska det klara att bära truckar och tunga maskiner? Är det nötning av lera och grus i offentliga lokaler, eller kanske ditt nya kök? Det kommer fram nya lösningar hela tiden, både när det gäller design och vad som gör golvet både starkt och vackert.

Trender och hållbarhet

Förr var det massiva trägolv som gällde i bostäderna. I timrade stugor eller hus med trästomme var de givna. Med tiden ansågs det finare att täcka dem. Det var snyggare tyckte man, men det löste också problem med golvdrag eller breda springor. Många blir överförtjusta när trägolv kan grävas fram under plastmattor eller masonit. Ofta kan golven slipas och behandlas med olja, färg eller bara såpskuras vid behov. Idag efterfrågas miljövänliga och hållbara lösningar, då är linoleumgolvet ett alternativ. Det tål hårda tag i offentliga miljöer som skolor och vårdcentraler, men är också användbara hemma. Ingredienserna är trämjöl, kalkstensmjöl eller kork och som namnet antyder, linolja. Kommer i en mängd färger och mönster.

Långa dagar kräver bra industrigolv

Idag väljer många att stå upp och jobba, på kontor, i kassor eller vi övervakning av industriprocessser. Det kräver att skrivbord och stol är anpassningsbara, men också avstånd till tangentbord och skärm ska vara ergonomiskt godkända. Kontakten mellan stolen och golvet behöver ibland en extra matta. Det är mycket som ska stämma. Ingen vill störas av oväsen och buller eller allt för stora höjdskillnader mellan olika arbetsstationer eller funktioner. Det är många mått som behöver koordineras för att alla ska få en rimlig arbetssituation. När det gäller industrigolv är det många gånger enorma ytor som ska täckas, men även där är det viktigt att ta hänsyn till de olika behoven. Det är skillnad på maskiner och människor som bekant.

13 Mar 2020