Stockholm i mitt hjärta – med all sin asfalt

Stockholm är en stad som växlar i blått och grönt. Men det finns en hel del svart också – det är asfalt och den skapar en grund för det moderna samhället.

Stockholm är vackert. De många sjöarna och vattendragen gör, tillsammans med lummig grönska, att staden inte känns övermäktig och naturfrämmande. Detta är något som kommunfullmäktige i Stockholm känner till väl. Därför är man också mycket mån om att vårda och bevara staden på detta sätt.

Det räcker att titta på ett flygfoto över Stockholm för att se hur mycket blått och grönt som finns insprängt mellan kvarteren. Dessutom finns det många gamla fina byggnader som har bevarats väl. En del kullerstensgator finns också kvar, även om de inte är så många.

Med asfalt är det lättare att hålla rent

Men tittar man lite närmare på det där flygfotot så kan man inte undvika att se att det finns en hel del ytor som är belagda med asfalt. Alla gator förstås, en del torg och busstationer, med mera, är försedda med asfalt. Det är naturligtvis inget märkvärdigt med det, utan något som självklart hör till i en modern, västerländsk storstad.

För dagens storstadsbo kan det nog vara svårt att tänka sig hur det var förr, innan man hade kommit på hur bra det är med asfaltering. Gatorna kunde vara rena sörjan på den tiden. Ja, stadsborna drog sig inte ens för att slänga ut sitt avfall direkt på gatan. Så frågan är om det var så mycket bättre förr, innan asfaltens tid.

3 Apr 2023