Vad kan en industrigolvspecialist erbjuda?

Det finns flertalet firmor i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö bland annat, i synnerhet Stockholm) som sysslar med industrigolv. Det handlar om slitstarka, beständiga golv som ofta anläggs i just industrier, men även parkeringsgarage och andra offentliga lokaler. Vi har tittar runt på olika firmors webbplatser för att se vad de kan erbjuda sina kunder. stockholmsfogfria.se är en firma som har stor kompetens och erfarenhet inom området. 

Massagolv

Massagolv är en typ av industrigolv som kan anpassas och varieras på många olika sätt. Det är också ett golv som är ganska känsligt att lägga, och det ställs höga säkerhetskrav på det. Att anlägga ett massagolv kan vara hälsovådligt, beroende på vilka komponenter blandningen består av. Just komponenterna varierar, beroende på önskade egenskaper.

En firma i Stockholm vi tittar på arbetar mest med epoxibeläggningar. De understryker att de är väldigt efterfrågade just på grund av att det går att variera i så många olika kombinationer, precis som nämnt ovan. Hur man blandar beror på miljön där golvet ska läggas, samt hur det ska användas.

De berättar också om hur man lägger epoxigolv. Första steget är ofta rengöring samt slipning av befintlig golvyta, för att sedan börja med själva läggningen. De berättar att man kan använda sig av självnivellerande beläggning, som innebär att de flyter ut och på så sätt jämnar ut sig själv.

Golv till parkeringsgarage

Även för parkeringsgarage är det vanligt att man arbetar med massagolv. Orsaken är att det är slitstarkt och att det generellt råder ett tufft klimat i parkeringsgarage, inte minst i jämförelse med andra inomhusklimat. Det ska klara av tung trafik från bilar som läcker kemikalier, samtidigt som däck med dubbar sliter hårt på ytan. Oskyddad betong som läggs i ett parkeringsgarage kan inte ligga särskilt länge, innan det börjar brytas ned. Ett slitstarkt industrigolv är betydligt mer beständigt, och således även mer ekonomiskt och skonsamt mot planeten, då resurser inte slösas i onödan. Ett tätskikt är en förhållandevis enkel åtgärd, som kommer med starka fördelar.

Firman som jobbar med industrigolv i Stockholm berättar att de ibland behöver lägga ett ”spricköverbryggande membran”, som förebygger sprickor genom att det tar upp rörelser i underlaget. Slutresultatet, ett slitstarkt och beständigt toppskikt, står emot kemikalier, tung trafik, dubbdäck, vatten och salter.

Golvmålning

Vad gäller målning av industrigolv finns en rad olika alternativ. Klart är i alla fall att det som regel är en mycket kostnadseffektiv lösning. Källare, lager, produktionsytor och andra liknande lokaler kan ofta gagnas av en golvmålning. Tjocklek brukar variera mellan 0,2 till 0,5 millimeter.

 

26 Apr 2019