Varför ska man anlita en totalentreprenad?

Om det är så att du funderar på att bygga nytt i Uppsala-trakten, kan vi tipsa om att anlita en firma som kan ta hand om alla de olika delar som det innebär att bygga nytt. Det kallas totalentreprenad i Uppsala, när någon tar ett helhetsgrepp om ett bygge och arbetar i Uppsala, och själv sänder egna hantverkare som kommer och utför olika byggtjänster; såsom elektriker, VVS-montörer, kakelsättare och våtrumsbyggare.

Man hålla kontakt med hantverkarna själv

När man i vanliga fall bygger nytt, behöver man oftast ha kontakt med flera olika hantverkare och deras olika firmor. Man måste själv göra ett byggschema och själv ta kontakt med de hantverkare som ska komma och göra sitt jobb. Man måste själv se till att få tag i de olika hantverkare som krävs för att bygget ska komma till stånd. Och hur bra det går att gå tag i hantverkare är det många som kan vittna om. Ibland är det omöjligt att få tag i dem. Ofta är de upptagna, andra gånger ringer de inte tillbaka även när man har lämnat besked om att man gärna vill bli kontaktad av dem. Sedan måste de komma vid rätt tidpunkt efter varandra. Du bör vet i vilken ordning man ska bygga. Hantverkarna tar alltid betalt för resor till och från ditt bygge. 

Fördelar med totalentreprenad jämfört med att inte ha det

Anlitar du ett företag för totalentreprenad har du enbart kontakt med en person på det företag som du har anlitat. Det kostar mer att anlita ett byggföretag som totalentreprenad, men då ser de till att rätt hantverkare kommer på plats och det betyder väldigt mycket för dig, då de ser till att hantverkarna kommer i rätt ordningsföljd och ansvarar för att de kommer när de ska komma. Och skulle de inte göra det, har du alltid någon som du kan ställa till svars om det inte händer. De tar betalt för att ta ett större ansvar och du har rätt som kund att kräva det.

Viktigt att välja rätt företag

Ska du anlita ett företag för totalentreprenad behöver du anlita ett pålitligt företag för detta. Att de är utbildade hantverkare är ju något man tar för givet, men har  de tagit certifikat inom sitt gebit, visar det att de är ambitiösa och vill mer. Har de dessutom nöjd-kund-garanti vet du att de inte ger sig förrän kunderna är nöjda med deras arbete. Har de också ansvarsförsäkring vet du att om något skulle hända, tar de ekonomiskt ansvar för det.

19 Dec 2018