Vet mer om betong

Betong syns nästan överallt. Särskilt mycket ser man det kanske om man bor i förorter till större städer, till exempel i Stockholm, där flera av förorterna domineras av flerbostadshus just i betong. Där byggtakten är hög, ser man säkerligen också betongarbeten i Stockholm, ute på gatorna med jämna mellanrum.

Snällt mot miljön

Det många inte vet om betong är att det i princip är ett rent naturmaterial. Det består vanligen av ungefär 80 % sand, sten eller grus, 14 % cement och 6 % vatten. Ofta tillsätts dock vissa andra material, som inte sällan är restprodukter från industrier, för att ge materialet en annan karaktär. Betong kan återvändas till 100 procent, vilket bidrar till att göra materialet snällt mot miljön. En annan fördel är att det har en väldigt lång livslängd. 

Inte ett nytt material

Betong och betongarbeten är inget nytt. Miljonprogrammen i Stockholm byggdes visserligen under 60- och 70-talen, men redan 500 år före Kristus använde man sig av betong i det som idag är Italien. Efter att man började använda sig av materialet fick det sig en riktig storhetstid, med mängder av betongarbeten, som varade fram till några hundra år efter Kristus. Många av dessa betongarbeten står kvar på sin plats än idag.

När romarriket föll minskade användandet av betong succesivt. Först under 1700-talet skulle betong komma att bli populärt igen. Under den här tiden lade man grund för mer avancerade arbetsmetoder, med olika blandningar för att komma åt en viss karaktär.

Betongarbeten idag mer avancerade

Betong kan användas till väldigt många olika saker. Förutom husbyggen, broar och tunnlar kan man till exempel ha det till möbler, krukor och skulpturer. Sättet som man använder materialet på idag är tämligen avancerat – åtminstone om man jämför med hur det användas av etruskerna i dagens Italien. Det är inte bara tekniken att blanda betongen för att komma åt en viss karaktär som utvecklats, utan även konstruktions- och produktionsteknikerna. Med dessa förbättringar är betong fortfarande ett material som används i mycket hög grad.

Exempel på betongtyper

Med alla olika typer av blandningar som finns idag, har också en rad olika typer av betong uppkommit. Vissa betongtyper passar bra för t.ex. större betongarbeten, som miljonprogramsområden i Stockholm, medan andra kan vara bättre för att göra en kruka eller en skulptur. I många fall hör man redan på namnet vad betongtypen passar bäst för.

 

  • Husbetong
  • Anläggningsbetong
  • Snabbtorkande betong
  • Skumbetong
  • Sprutbetong
  • Vältbetong
  • Undervattensbetong
  • Fiberarmerad betong
  • Golvbetong
  • Markbetong
22 Jan 2018